Accesorios centrífugas

Kit porta-tubos

Accesorios centrífugas

Rotor microtubo para Zipcombo