Fresas para pieza mano recta

Fresa carburo iM3 cono estrecho(conejo)

Fresas para pieza mano recta

Fresa carburo IM3 tubular largo(conejo)

Fresas para pieza mano recta

Fresa carburo pieza mano recta 2

Fresas para pieza mano recta

Fresa de diamante iM3 L 60mm (conejo)

Fresas para pieza mano recta

Fresa para pieza mano recta 65mm (cono)