Endoscopia flexible portátil

Eickview 100E Led

Endoscopia flexible portátil

Pinza biopsia flexible,230cm, d. 2,3mm

Endoscopia flexible portátil

Pinza cocodrilo flexible, 230cm d.2,3mm

Endoscopia flexible portátil

Pinza de biopsia para EickView 120cm y d 1mm

Endoscopia flexible portátil

Pinza de cuerpos extraños EickView 60S